ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΣΚΟ & Σ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ή ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ                                                                                                           Αθήνα    Ιανουάριος 2018 ./. Είναι αλήθεια ότι στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε το έργο του Ο.Ε.Ε τον τελευταίο καιρό, διαπιστώσαμε ότι, η ηγεσία του φορέα κινείται κυριολεκτικά εκτός